Geef voor gesloten gebieden

26-07-2022 | 10:04

We moeten drie dingen doen om de Waddenzee goed te beschermen:
1. Stoppen met schadelijke activiteiten
2. De Waddenzee meer ruimte geven
3. De natuur met rust laten

Als we de natuur met rust laten, hebben soorten de kans om zich te herstellen of (opnieuw) te vestigen. Zo ontstaat weer een robuust ecosysteem dat tegen een stootje kan.

Sluit 30% van de Waddenzee
Om de natuur goed te beschermen moeten we haar met rust  laten. Uiteraard moet 100% van de Waddenzee goed beschermd worden. Daarnaast zetten wij ons in voor het sluiten van 30% van de Waddenzee waar niet gevist, gebaggerd, geboord en gegraven mag worden en waar geen verstoring bovenwater plaatsvindt. Gelukkig zijn we al een eind op weg. Zo werd mede dankzij onze inzet eind 2021 een deel van de Waddenzee gesloten voor de garnalenvisserij.

Geef voor gesloten gebieden
Help ons met een extra donatie om het sluiten van nog meer gebieden in de Waddenzee voor elkaar te krijgen. Ons doel is om in 2023 30% van de gebieden gesloten te hebben en de onderwaternatuur weer een kans te geven.

Doneren kan via deze link.

Alvast bedankt!

Hartelijke groet,
Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging