U.A.V. GODOCO

WAD gaan we doen vandaag?

Als aardwetenschappers hechten wij veel belang aan het milieu. Daarom willen we betrokken zijn bij het schoonhouden en beschermen van dit zowel mooie als belangrijke gebied van Nederland.

En we hopen dat we ooit niet meer bestaan. Omdat dan heel Nederland zich sterk maakt voor het beschermen van de Waddenzee. Tot het zover is, komen wij op voor de rust, ruimte en ruige natuur van de Wadden.